جشنواره مجازی

فرصت‌های جشنواره

قالب‌های مختلف برگزاری

جشنواره‌های مجازی را می‌توان در قالب‌های مختلفی برگزار کرد.

فرصت
صرفه جویی در وقت
درآمد

نخستین جشنواره مجازی در ایران

سامانه جشنواره های مجازی دانشگاهیان، نخستین جشنواره مجازی در ایران محسوب می‌شود.

تسهیل حضور در جشنواره

حضور در چنین جشنواره‌هایی به مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از جشنواره‌های معمول است.

اجرای چنین جشنواره‌ای نیازمند دانش فناوری اطلاعات در سطح قابل قبول است.

فاصله برنامه‌ریزی تا اجرای چنین جشنواره‌ای بسیار کمتر از جشنواره‌ها در حالت سنتی است.

هزینه برگزاری جشنواره‌ها به صورت مجازی حدود یک دهم جشنواره به صورت سنتی است.

مخاطبان چنین جشنواره ای بسیار بیشتر از جشنواره سنتی است.

نیاز به مشاوره دارید؟ تماس با دبیرخانه