تماس

برای پاسخ به سوالات خود پیرامون حضور در جشنواره‌ بین‌المللی حرکت، با شماره‌ زیر تماس بگیرید:

سرکار خانم عبدالهی – 82234419

در صورت داشتن پرسش فنی پیرامون چگونگی بارگذاری آثار در فرم ثبت نام، با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

سرکار خانم آریانی – 02166564575 (داخلی 7)

پرسش‌های متداول تکمیل فرم

زمان ارسال آثار کم تعیین شده. آیا امکان تمدید آن وجود دارد؟

با توجه به زمان لازم برای ایجاد و چینش غرفه‌ها توسط تیم فنی و تعیین زمان برگزاری جشنواره در مردادماه، بسیار بعید است که این زمان تمدید شود.

دانشگاه ما سرود یا کلیپ معرفی ندارد. آیا ارسال آن الزامی است؟

خیر. به جز نشان دانشگاه (آرم) ارسال سایر موارد الزامی ندارد.

آیا چینش و طراحی غرفه (مطابق نمونه قرارداده شده) بر عهده دانشگاه خواهد بود؟

خیر. این کار پس از ارسال فرم، توسط دبیرخانه صورت می‌گیرد.

آیا برای هر انجمن لازم است یک بار فرم تکمیل گردد؟

خیر. غرفه دانشگاه در نمایشگاه مجازی همچون نمایشگاه سنوات پیش مربوط به کل انجمن‌هاست. از این رو، لازم است صرفاً انجمن‌ها و آثار برگزیده در فرم بارگذاری شوند.

برای شرکت در هر بخش، چه محدودیتی وجود دارد؟

مطابق دستورالعمل ارسالی، در بخش‌های انجمن برگزیده، فعالیت خلاقانه، کتاب و نشریه (8 مورد) مسابقه و محتوای دیجیتال (5 مورد) و کارآفرینی، اختراع و بخش ویژه (3 مورد) را می‌توانید معرفی کنید. هر مورد شامل یک فایل اصلی و چند فایل ضمیمه است که محدودیت حجمی هر فایل 10 مگابایت تعیین شده است.

دانشگاه ما در بعضی بخش‌ها اثر قابل ارائه‌ای ندارد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟

غرفه هر دانشگاه بنابر آثار ارسالی چیده خواهد شد. در صورتی که در هر بخشی اثری وجود نداشته باشد، آن بخش از غرفه حذف می‌شود.

آیا امکان ارسال فایل‌ها و فرم در چند مرتبه وجود دارد؟

درخواست ما این است که فرم صرفاً «یک مرتبه» و پس از تکمیل تمامی فایل‌ها ارسال شود.