جشنواره ملی رویش
جشنواره بین المللی حرکت
جشنواره مجازی

جشنواره مجازی

جشنواره مجازی به عنوان یکی از جدیدترین رویدادها شناخته می‌شود. تا پیش از مراقبت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، برگزاری یک جشنواره به صورت مجازی چندان معنادار نبود ...

بیشتر بدانید
دانشگاه های ایران

حضور حداکثری دانشگاه‌ها

حضور حداکثری دانشگاه‌ها یکی از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره‌های مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در برگزاری جشنواره به صورت مجازی، این مهم تحقق می‌یابد.

بیشتر بدانید
هزینه های برگزاری جشنواره

کاهش هزینه‌های برگزاری

در شرایط اقتصادی کنونی، هر گامی در جهت کاهش هزینه‌های برگزاری برنامه‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی در تخصیص بودجه به موارد دیگر داشته باشد.

بیشتر بدانید

جشنواره‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جشنواره پایان نامه های قرآنی
سایر جشنواره ها
جشنواره تئاتر دانشگاهی
جشنواره امید
جشنواره قرآن و عترت
جشنواره هنر دیجیتال
حسینیه مجازی دانشگاهیان
جشنواره رویش
جشنواره زن و علم
جشنواره حرکت
جشنواره نشریات دانشجویی