جشنواره رویش

جشنواره رویش به صورت سالیانه و به عنوان تجلی توانمند‌ها و اقدامات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

کانون‌های فرهنگی دانشجویان بدون تردید یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های موفق دانشجویی در دستیابی به اهداف و راهبردهای تعیین شده به شمار می‌آیند.

بخش جشنواره رویش در سایت معاونت فرهنگی وزارت علوم

شایان ذکر است این جشنواره در کنار جشنواره حرکت از جمله مهمترین رویدادهای فرهنگی اجتماعی سالیانه در عرصه دانشگاهی شناخته می‌شود.

فراخوان ارسال آثار مربوط به غرفه این جشنواره، به زودی از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.