کاهش هزینه‌های برگزاری

یک گام مهم

در شرایط اقتصادی کنونی، هر گامی در جهت کاهش هزینه‌های برگزاری برنامه‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی در تخصیص بودجه به موارد دیگر داشته باشد.

حذف هزینه ایاب و ذهاب

برگزاری جشنواره به صورت مجازی، باعث حذف هزینه‌های رفت و آمد (هم شهری و هم بین شهری) می‌شود.

حذف هزینه احداث نمایشگاه

هزینه‌های مربوط به اجاره فضای نمایشگاهی، احداث سازه‌های موقت نمایشگاهی و همچنین برپایی غرفه‌ها از جمله سنگین‌ترین هزینه‌های مربوط به برگزار هر نمایشگاه و جشنواره‌ای محسوب می‌شود.

هزینه‌های فوق‌الذکر در حالت برگزاری مجازی جشنواره تا حدود یک دهم کاهش می‌یابد.

حذف هزینه‌های اسکان

هزینه یا چالش‌های مربوط به اسکان مدعوین جشنواره همواره یکی از دغدغه‌های برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان جشنواره‌هاست که با مجازی برگزار شدن جشنواره، این مانع برداشته می‌شود.