فرم تکمیلی جشنواره حرکت

نماینده محترم دانشگاه

در صورتی که علاوه بر فایل‌های ارسالی نوبت اول، لازم است فایل دیگری جهت نمایش در جشنواره حرکت ارسال نمایید، از طریق فرم زیر اقدام کنید.

فرم تکمیلی حرکت

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    امکان ارسال چند فایل حداکثر تا 50 مگابایت